Powstała Polska Wszechnica Infromatyczna

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki uruchomiła portal wiedzy informatycznej dla studentów - Polska Wszechnica Informatyczna. Partnerami przedsięwzięcia są firmy Microsoft, HP oraz Cisco Systems. Patronat naukowy nad projektem objęło Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej.

W serwisie będą udostępniane materiały i pomoce dydaktyczne, takie jak nagrania w formacie DVD wybranych wykładów z zakresu studiów dla kierunku Informatyka, wykorzystywane przez polskie ośrodki akademickie w procesie kształcenia na wydziałach informatyki. Użytkownikami będą zarówno studenci i wykładowcy kierunków informatycznych i innych, jak również uczniowie szkół średnich. Potencjalnie grono odbiorców projektu liczy około 100 tysięcy osób. Do współpracy w tworzeniu otwartego portalu wiedzy informatycznej zostały zaproszone wszystkie polskie wydziały informatyki.


Odsłon:  9649