poka┐ kategorie


Kategoria: Oracle (28 ksi▒┐ek w kategorii)

1.J?zyk Oracle PL/SQL. Leksykon kieszonkowy  9,90 PLN
2.Optymalizacja Oracle SQL. Leksykon kieszonkowy  9,90 PLN
3.Oracle - ?atwiejszy ni? przypuszczasz. Wydanie II  24,00 PLN
4.Oracle 8 Server. Ksi?ga eksperta  89,00 PLN
5.Oracle Database 10g Express Edition. Tworzenie aplikacji internetowych w PHP  87,00 PLN
6.Oracle Database 10g. Administracja bazy danych w Linuksie  67,00 PLN
7.Oracle Database 10g. Nowe mo?liwo?ci  39,90 PLN
8.Oracle Database 10g. Podr?cznik administratora baz danych  99,00 PLN
9.Oracle Database 10g. Programowanie w j?zyku PL/SQL  99,00 PLN
10.Oracle Database 11g. Podr─?cznik administratora baz danych  99,00 PLN
11.Oracle Database 11g. Przewodnik dla pocz─?tkuj─?cych  59,00 PLN
12.Oracle Discoverer  49,00 PLN
13.Oracle Form Builder  45,00 PLN
14.Oracle PL/SQL. Pakiety i funkcje. Leksykon kieszonkowy  9,90 PLN
15.Oracle PL/SQL. Wprowadzenie  65,00 PLN
16.Oracle RMAN. Leksykon kieszonkowy  9,90 PLN
17.Oracle. Narz?dzia. Leksykon kieszonkowy  12,90 PLN
18.Oracle. Optymalizacja wydajno?ci  49,00 PLN
19.Oracle. Projektowanie rozproszonych baz danych  42,00 PLN
20.Oracle8. Programowanie w j?zyku PL/SQL  95,00 PLN
21.Oracle8i w sieci  50,00 PLN
22.Oracle8i. Podr?cznik administratora baz danych  99,00 PLN
23.Oracle9i i XML  59,00 PLN
24.Oracle9i. Administrowanie bazami danych od podstaw  75,00 PLN
25.Oracle9i. Podr?cznik administratora baz danych  149,00 PLN
26.Oracle9i. Programowanie w j?zyku PL/SQL  79,00 PLN
27.Oracle9i. Przewodnik dla pocz?tkuj?cych  69,00 PLN
28.Skalowanie Oracle8i  59,00 PLN

poka┐ kategorie