pokaż kategorie


Kategoria: CATIA (4 książek w kategorii)

1.CATIA v5. Modelowanie i analiza uk?adów kinematycznych  79,00 PLN
2.CATIA. Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji  89,00 PLN
3.CATIA. Podstawy modelowania powierzchniowego i hybrydowego  99,00 PLN
4.Modelowanie bry?owe w systemie CATIA. Przyk?ady i ?wiczenia  79,00 PLN

pokaż kategorie