pokaż kategorie


Kategoria: CATIA (4 książek w kategorii)

1.CATIA v5. Modelowanie i analiza uk?adów kinematycznych  59,00 PLN
2.CATIA. Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji  69,00 PLN
3.CATIA. Podstawy modelowania powierzchniowego i hybrydowego  80,00 PLN
4.Modelowanie bry?owe w systemie CATIA. Przyk?ady i ?wiczenia  60,00 PLN

pokaż kategorie