Link Popularity - opis i działanieDodał: Mario dnia 27.02.2007 17:07:56.
Ostatnia modyfikacja: 18.03.2007 14:57:09.


Wskaźnik link popularity jest miernikiem popularności strony wśród najlepszych wyszukiwarek (także polskich). Brany jest on pod uwagę podczas ustalania rankingu stron w procesie wyszukiwawczym (wyszukiwania informacji). Określa się go na podstawie ilości łączy prowadzących do ocenianej witryny i ich wartości.

Największy wpływ na wielkość wskaźnika Link Popularity ma ogólna liczba zaindeksowanych przez wyszukiwarkę "połączeń" (linków) do ocenianej strony. Jeśli chcesz sprawdzić ilość zaindeksowanych przez wyszukiwarkę linków do Twojej strony wpisz ( w okienko wyszukiwawcze):

link:  http://adres_twojej_strony.pl

Wynikiem tej czynności bedą adresy wszystkich stron, które umieściły link do naszej strony. Opcja ta jest dostępna w większości wyszukiwarek.

Czy wszystkie linki traktowane są tak samo? Nie! "Wartość" linku zależy od strony, na której się znajduje. Tzn. większą wartość będą miały linki na stronach, które same są wysoko w rankingu wyszukiwawczym. Rzecz jasna te, które są niżej w wyszukiwarkach mają mniejszą wartość.

Lepiej mieć więcej linków o niskiej wartości, czy mniej linków o większej wartości? Na to pytanie nie można jednoznacznie odpowiedzieć, bo to zależy od różnicy między tymi wartościami oraz od różnicy ilości linków. Najlepiej mieć dużo "wysokowartościowych" linków - 2 in 1 :) Jednak jest to bardzo trudne do osiągnięcia. Wyszukiwarka znacznie wyżej oceni łącze ze strony stojącej bardzo wysoko w rankingu od każdego innego nie posiadającego takiej wartości. W wyniku wskaźnik link popularity witryny posiadającej kilka połączeń ze stron o wysokim rankingu będzie znacznie wyższy niż witryny posiadającej wielokrotnie więcej połączeń, jednak ze stron ocenianych odpowiednio niżej.

Kolejnym ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy ocenie wartości łączy jest zgodność tematyczna zalinkowanych wzajemnie stron. Nie oznacza to jednak, że nie możemy się wymieniać linkami z serwisami o odmienne tematyce! Po prostu korzystniej jest gdy tematyki jest podobna :).

Witryna, która zdoła osiągnąć odpowiednio wysoki wskaźnik link popularity, będzie miała odpowiednio większą szansę na popularność i to niezależnie od wyszukiwarek. Wskaźnik link popularity jest miernikiem zdolności strony do osiągnięcia wysokiej popularności. Każdy administrator powinien dążyć do uzyskania jak najwyższego poziomu, nawet wtedy, gdy jest już dosyć wysoko w rankingu wyszukiwawczym. Algorytmy wyszukiwarek mogą zmienić się z dnia na dzień i strona, która była na pierwszym miejscu, może się nagle znaleźć na 20-30. Nigdy nie wiemy co przyniesie przyszłość, więc lepiej się zabezpieczyć.