Kody stanu - opis numeracji błędów SMTPDodał: Mario dnia 24.02.2007 19:14:14.
Ostatnia modyfikacja: 24.02.2007 19:14:14.


211 - Odpowiedź na polecenie HELP,a także informacja o stanie systemu.
214 - Komunikat pomocy dla użytkownika.
220 - Informacja o gotowości usługi.
221 - Zamykanie połączenia.
250 - Powodzenie żądanej operacji.
251 - Użytkownik nie odnaleziony, przekazywanie na adres <adres>.
345 - Rozpoczęcie przyjmowania treści wiadomości e-mail.
421 - Usługa nie jest dostępna.
450 - Operacja nie została podjęta, skrzynka jest w użyciu.
451 - Operacja przerwana, błąd lokalny.
452 - Operacja nie została podjęta, brak miejsca na dysku.
500 - Polecenie nie zostało rozpoznane lub ma niepoprawna składnię.
501 - Błąd w składni parametrów lub opcji polecenia.
502 - Polecenie nie obsługiwane.
503 - Niewłaściwa kolejność przesyłanych poleceń.
504 - Parametr polecenia nie jest obsługiwany.
550 - Operacja nie została podjęta, skrzynka nie jest dostępna.
551 - Użytkownik nie został odnaleziony.
552 - Operacja przerwana – przekroczone ograniczenie ilości przechowywanych danych.
553 - Operacja nie została podjęta, nazwa skrzynki nie jest dopuszczalna.
554 - Transakcja nie została wykonana poprawnie.